Close

giới thiệu SẢN PHẨM

  • All
  • Pallet nhựa
  • Sóng nhựa đặc
  • Sóng nhựa rỗng

Pallet nhựa VNP-01

Pallet nhựa

Sóng nhựa rỗng VN02 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa rỗng VN04 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa rỗng VN05 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa rỗng VN07 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa rỗng VN08 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa rỗng VN09 HL

Sóng nhựa rỗng

Sóng nhựa đặc VN03 HK

Sóng nhựa đặc

Sóng nhựa đặc VN06 HK

Sóng nhựa đặc